Skip to main content

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Nová bytová výstavba v suburbánní zóně Prahy

Citace/Citation

NEMEŠKAL J., ŠPAČKOVÁ P., POSPÍŠILOVÁ L., RIŠKA M. (2013): Nová bytová výstavba v suburbánní zóně Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace