Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí. In: Piscová, M. (ed.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 78-93.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace