Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Nové historické mapy

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 23, č. 3, s. 15.

Abstrakt/Abstract

Na začátku roku 2012 byl sestaven mezioborový výzkumný tým, který postupně produkuje nové historické mapy. Ne, to není chyba ani básnický oxymóron. Nové mapy s historickými údaji skutečně vzniknou propojením historických populačních dat s prostředím současných geografických informačních systémů (GIS). Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze se v současnosti rozvíjí čtyřletý projekt, jehož výsledkem budou především digitalizované databáze dat získaných z výsledků sčítání lidu na území České republiky v letech 1921 až 2011 a k nim vektorizovaná prostorová data (hranice).

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace