Skip to main content

Autoři/Authors

Michal Tobrman

Lucie Štenglová

Petr Němeček

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Obec Letkov: suburbánní zóna

Abstrakt/Abstract

Výzkumná zpráva vznikla jako kombinace poznatků od stolu a terénního šetření. Šetření proběhlo během tří dnů v květnu 2010 (12.-14.5.). V první části se vytvořily dva pracovní týmy, které se zaměřily na dvě odlišné lokality v obci Letkov. První tým zkoumal lokality staré zástavby, kde žijí tzv. starousedlíci (obyvatelé staré zástavby) a druhý tým se zaměřil na lokality zástavby nové, tedy oblast, kterou obývají novousedíci (obyvatelé nové zástavby). Druhá část šetření pak sestávala z dvou odlišných typů zkoumání – sledování fyzického prostředí a dotazníkové šetření, které prováděly oba dva pracovní týmy převážně mezi desátou hodinou dopolední a šestou hodinou odpolední.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace