Skip to main content
Autoři/Authors

Josef Mareš

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Opatření zmírňující důsledky suburbanizace v Severní Americe

Citace/Citation

MAREŠ, J. (2011): Opatření zmírňující důsledky suburbanizace v Severní Americe. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 727-712.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace