Autoři/Authors

Jakub Novák

Jana Temelová

Kadarik K.

Tammaru T.

Kährik A.

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn

Citace/Citation

KÄHRIK, A., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., TAMMARU. T. (2015): Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn. Geografie, 120, č. 2, s. 275–295.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace