Autoři/Authors

Lucie Pospíšilová

Osman R.

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Po paměti / Geografie „nevidomých“

Citace/Citation

POSPÍŠILOVÁ, L., OSMAN, R. (2019): Po paměti / Geografie "nevidomých". In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní časoprostorové zkušenosti. Karolinum, Praha, s. 213-249.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace