Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín

Citace/Citation

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín. Geografické rozhledy, 24, č. 5, s. 28-29.

Abstrakt/Abstract

Pocit bezpečí ovlivňuje náš každodenní život, prostorovou mobilitu a zároveň působí na naši spokojenost i kvalitu života. Jeho důležitost dokazuje i Maslowova hierarchie potřeb člověka, ve které se bezpečnost a ochrana v širším slova smyslu zařazuje za uspokojení základních fyziologických potřeb, tedy hladu, žízně či tepla (Maslow 1943). Výzkumy pocitu bezpečí proto představují důležitou oblast studia řady vědeckých oborů, mezi které patří i geografie.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace