Skip to main content
Autoři/Authors

Jana Temelová

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2004

Název publikace/Name

Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J. (2004): Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze. In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace