Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Ivana Křížková

Přidalová I.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23, č. 4, s. 24-25.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace