Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23, č. 4, s. 24-25.

Abstrakt/Abstract

V průběhu posledního století došlo v národnostní struktuře Prahy k významným změnám. Cenným zdrojem pro jejich poznání jsou sčítání lidu, jež se v českých zemích konají od roku 1869 zhruba v desetiletých intervalech. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit proměnu národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011 na pozadí politického vývoje s využitím historických statistických dat populačních cenzů. Zajímalo nás zejména, zda heterogenita pražské populace, typická pro období první republiky, byla po 40 letech uzavřených hranic opět ve svobodném Česku obnovena.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace