Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Podhorská J.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2021

Název publikace/Name

Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30, č. 3, s. 12–15.

Abstrakt/Abstract

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s vývojem věkové struktury obyvatelstva Prahy na základě historických dat sčítání lidu (1869–2011). Dále se příspěvek věnuje prostorovému rozmístění obyvatel, hustoty zalidnění a jejich vývoji. Zaměřuje se na otázku podrobnosti územního sledování jevů ve sčítání a hodnocení vnitřní diferenciace sociálně-ekonomického statusu na lokální úrovni.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace