Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice

Citace/Citation

FEŘTROVÁ, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 681-715.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace