Autoři/Authors

Jana Jíchová

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2006

Název publikace/Name

Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze

Citace/Citation

JÍCHOVÁ, J. (2006): Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 57 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace