Skip to main content
Autoři/Authors

David Hána

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012

Citace/Citation

HÁNA, D. (2013): Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012. In: Svobodová, H. (ed.): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, s. 163-171.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace