Skip to main content

Autoři/Authors

Adam Klsák

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2020

Název publikace/Name

Prostorové aspekty rezidenční mobility cizinců v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019

Citace/Citation

KLSÁK, A. (2020): Prostorové aspekty rezidenční mobility cizinců v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace