Autoři/Authors

Jakub Novák

Netrdová P.

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice

Citace/Citation

NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 717–744.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace