Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku

Citace/Citation

Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku. Geografické rozhledy, 25, č. 1, s. 10-11.

Abstrakt/Abstract

Rezidenční suburbanizace vytváří v posledních desetiletích nové formy sídel, která představují směsici venkovských a městských fyzických i sociálních prostředí. Suburbia bývají často kritizována za nedostatek městských prvků, zejména veřejných prostor. Nová suburbánní zástavba a obce, kde vzniká, však zřejmě netrpí nedostatkem prostorů pro setkávání. Pouze forma se přizpůsobuje specifickému složení, potřebám a očekáváním suburbánních rezidentů. Článek nabízí několik příkladů typických prvků veřejného prostoru v suburbiích, které byly získány opakovaným výzkumem v zázemí Prahy.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace