Skip to main content
Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2003

Název publikace/Name

Regionální analýza fiskální politiky ČR na příkladě investic evidovaných v systému ISPROFIN v letech 1995-2002

Citace/Citation

MACEŠKOVÁ, M. (2003): Regionální analýza fiskální politiky ČR na příkladě investic evidovaných v systému ISPROFIN v letech 1995-2002. Praha, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, bakalářská práce, 47 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace