Skip to main content
Autoři/Authors

David Hána

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Regionální analýza poslaneckých dotací v období 2003-2007

Citace/Citation

HÁNA, D. (2008): Regionální analýza poslaneckých dotací v období 2003-2007. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 49 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace