Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Žížalová P.

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v České republice

Citace/Citation

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2007): Regionální aspekty politiky výzkumu a vývoje v České republice. In: Švec, P., Vančura, M. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru - Vyžádané přednášky, Sociogeografické procesy. Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace