Skip to main content
Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Žížalová P.

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension?

Citace/Citation

MACEŠKOVÁ, M., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Research and Development Policy in the Czech Republic: Regional dimension? In: Siwek, T., Baar, V. (eds): Globalisation and its impacts on localities. Sborník z „The Third International Conference on Globalisation and its impacts on localities", Ostrava, University of Ostrava, s. 197-206.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace