Autoři/Authors

Jana Temelová

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2012

Název publikace/Name

Revitalizace panelových sídlišť v Česku

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J. (2012): Revitalizace panelových sídlišť v Česku. Geografické rozhledy, 22, č. 2, s. 6-7.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace