Autoři/Authors

Ivana Křížková

Přidalová I.

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny. Magisterská práce

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I. (2013): Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 139 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace