Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Rezidenční segregace Romů v ČR

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Rezidenční segregace Romů v ČR. Obec a finance, 11, č. 4, s. 32-33.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace