Skip to main content

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Rezidenční segregace Romů v ČR

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Rezidenční segregace Romů v ČR. Obec a finance, 11, č. 4, s. 32-33.

Abstrakt/Abstract

Příslušníci romského etnika představují z hlediska vzniku rezidenční segregace jednu z nejohroženějších sociálních skupin v české společnosti. Koncentrované bydlení Romů v některých částech měst a obcí je výsledkem vzájemného působení celé řady mechanismů a aktérů. Hlavní příčiny segregace Romů můžeme hledat především v obecných ekonomických a sociálních podmíněnostech.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace