Autoři/Authors

Martina Kopečná

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy

Citace/Citation

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy. In: Svobodová, H. (ed.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 190-197.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace