Skip to main content

Autoři/Authors

Martina Kopečná

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy

Citace/Citation

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy. In: Svobodová, H. (ed.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 190-197.

Abstrakt/Abstract

Proces suburbanizace ovlivňuje rozvoj obcí v zázemí velkých českých měst již téměř dvacet let. Masivní výstavba a stěhování obyvatel do zázemí měst výrazně působí na nejen fyzickou, ale i sociální strukturu obcí. Mezi důvody nespokojenosti rezidentů patří např. každodenní dojížďka do práce a škol nebo nedostatečná vybavenost obcí základní infrastrukturou. Klíčovou otázkou je, zda tyto negativní aspekty nutí rezidenty suburbií k návratu do měst a tento migrační proud se tedy stává součástí procesu reurbanizace. Tento příspěvek se zabývá rezidenční stabilitou obyvatel zázemí Prahy a faktory, které ji podmiňují. Důležitou roli hraje rezidenční spokojenost obyvatel s kvalitou jejich bydlení, která je ovlivněna převážně fází životního cyklu rezidentů a typem bydlení. Mezi faktory, které výrazně působí na setrvání obyvatel v suburbiích, patří zejména délka bydlení v suburbiu či předchozí zkušenosti s daným typem bydlením. Příspěvek rovněž obsahuje teoretický úvod do problematiky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace