Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2010): Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem. Suburbanizace.cz. Publikováno 17.6.2010.

Abstrakt/Abstract

Obec Bradlec leží ve Středočeském kraji, severně od Mladé Boleslavi, od které je vzdálena necelých pět kilometrů (viz obr. 1). Na počátku devadesátých let nabízela obec Bradlec velmi dobré předpoklady pro rozvoj suburbánního bydlení. Geografická poloha obce zajišťuje dobrou dopravní dostupnost do Mladé Boleslavi osobní i veřejnou dopravou. Obec se nachází v přírodně atraktivním území, na kopci nad údolím řeky Jizery, s krásným výhledem od podhůří. Nekvalitní a dlouhodobým skládkováním znehodnocená půda poskytovala dostatek pozemků vhodných pro novou výstavbu. Vzhledem k nízké kvalitě půdy nebyl s vyjmutím pozemků ze zemědělského půdního fondu problém. Porevoluční vlastníci pozemků navíc již neměli k půdě hluboký vztah. Přesto představovalo podle developera jejich scelení pro novou výstavbu náročný úkol.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace