Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu

Citace/Citation

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 10–11.

Abstrakt/Abstract

V předchozím čísle Geografických rozhledů vyšel článek představující výzkum genderových rozdílů v trávení času, který objasňoval hlavní rozdíly ve využití času a prostoru mezi muži a ženami v Česku v závislosti na fázi životního cyklu i místě bydliště. Toto téma se často objevuje i v obecných diskuzích o společenských vztazích a může se stát zajímavým příspěvkem pro náplň různých společensko- -vědních či geografických seminářů ve středoškolské výuce.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace