Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Rozpínání města na příkladu Calgary

Citace/Citation

MAREŠ, J. (2011): Rozpínání města na příkladu Calgary. Geografické rozhledy, 20, č. 4, s. 28-29.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace