Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Rozpínání města na příkladu Calgary

Citace/Citation

MAREŠ, J. (2011): Rozpínání města na příkladu Calgary. Geografické rozhledy, 20, č. 4, s. 28-29.

Abstrakt/Abstract

Na současné podobě sídelní struktury v Severní Americe se nejvíce podílela suburbanizace. Suburbanizací rozumíme přesouvání rezidenčních, komerčních a jiných funkcí z jádrového města do jeho zázemí (Ouředníček a kol. 2008). Výsledkem jsou rozsáhlé zóny předměstské (suburbánní) zástavby, sestávající především z jednotvárných rodinných domů a komerčních a průmyslových krabicovitých budov (tzv. big boxů), tvořící právě v Severní Americe plošně nejrozsáhlejší část sídel. V souvislosti se suburbanizací a negativními důsledky rozvoje sídel se čím dál častěji skloňuje pojem urban sprawl (doslovný překlad: „rozpínání města“). V následujícím příspěvku se seznámíme s některými důsledky urban sprawl na příkladu Calgary, nejrychleji rostoucí kanadské metropole.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace