Skip to main content
Autoři/Authors

Lucie Pospíšilová

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2005

Název publikace/Name

Rozvoj zahraničního cestovního ruchu v Praze (posouzení vlivu propagace)

Citace/Citation

POSPÍŠILOVÁ, L. (2005): Rozvoj zahraničního cestovního ruchu v Praze (posouzení vlivu propagace). Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 47 stran.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace