Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2021

Název publikace/Name

Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení

Citace/Citation

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2021): Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení. Geografické rozhledy, 30, č. 4, s. 10–13.

Abstrakt/Abstract

Článek se věnuje u nás zatím spíše ojedinělému konceptu spolu-bydlení – cohousingu. Seznamuje čtenáře s konceptem, jeho rozšířením v Česku a představuje výsledky šetření v cohousingem inspirovaném rezidenčním projektu Alfarezidence ležícím ve vnitřním městě Prahy. Pozornost je věnována roli sousedské blízkosti a sdílených prostor v procesu výběru nového bydlení.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace