Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2007

Název publikace/Name

Segregace sociálně slabých

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Segregace sociálně slabých. Obec a finance, 12, č. 3, s. 28-29.

Abstrakt/Abstract

Narůstající diferenciace a stratifikace české společnosti se postupně zrcadlí rovněž v prostředí českých obcí a měst. Mezi nejpalčivější problémy, které musí řešit větší města i malé obce, patří narůstající koncentrace sociálně slabých obyvatel. Mnoho takových lokalit se vyvíjí směrem k sociálnímu vyloučení části místní komunity a segregaci ve vztahu k okolnímu prostředí.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace