Autoři/Authors

Bicanová S.

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Škola jako rytmizátor každodenního života v zázemí Plzně

Citace/Citation

BICANOVÁ, S. (2014): Škola jako rytmizátor každodenního života v zázemí Plzně. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 127 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace