Skip to main content

Autoři/Authors

Petra Špačková

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov

Citace/Citation

ŠPAČKOVÁ, P. (2011): Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 64 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace