Autoři/Authors

Ivana Křížková

Přidalová I.

Fiala T.

Braňka J.

Langhamrová J.

Říhová H.

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Sociodemografická studie sídliště Ďáblice

Citace/Citation

FIALA, T., BRAŇKA, J., LANGHAMROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., ŘÍHOVÁ, H. (2019): Sociodemografická studie sídliště Ďáblice. Nakladatelství Oeconomica, Praha, 87 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace