Skip to main content
Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu. Habilitační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace