Skip to main content

Autoři/Authors

Petra Špačková

Voslářová K.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic

Citace/Citation

VOSLÁŘOVÁ, K., PULDOVÁ, P. (2010): Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic. Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2010.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace