Skip to main content

Autoři/Authors

Josef Mareš

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Srovnávací studie sídelní struktury měst severoamerického, západoevropského a východoevropského typu se zaměřením na urban sprawl (na příkladu Calgary, Mnichova a Prahy)

Citace/Citation

MAREŠ, J. (2009): Srovnávací studie sídelní struktury měst severoamerického, západoevropského a východoevropského typu se zaměřením na urban sprawl (na příkladu Calgary, Mnichova a Prahy). Magisterská práce. Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 103s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace