Skip to main content
Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Cuřínová P.

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2004

Název publikace/Name

Struktura bytového fondu 2004

Citace/Citation

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Struktura bytového fondu 2004. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace