Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Jana Temelová

Marie Feřtrová

Jakub Novák

Petra Špačková

Zelendová S.

Kuncová I.

Romportl D.

Chuman T.

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Suburbanizace.cz

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha. ISBN 978-80-86561-72-1.

Abstrakt/Abstract

Cílem suburbanizace.cz je vytvořit publikační platformu pro odborníky, mladé výzkumníky a studenty, kteří se zabývají problematikou suburbanizace, stejně jako pro experty z praxe, představitele veřejné a státní správy a další aktéry suburbánního rozvoje, kteří jsou ochotni sdílet své dosavadní zkušenosti. Proto otevíráme možnost publikace odborných příspěvků pro všechny zainteresované aktéry. Zaslané příspěvky prochází interním recenzním řízením v rámci redakční rady.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace