Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2003

Název publikace/Name

Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39, č. 2, s. 235-253.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace