Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj. In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. (eds.): Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, s. 57-62.

Abstrakt/Abstract

Suburbanizace je vsoučasnosti jedním znejvíce diskutovaných témat ve vztahu ke krajině i společnosti. Zároveň představuje výzkumnou problematiku, ve které lze uplatnit poznatky a výzkumné metody jednotlivých geografických oborů, ale i dalších vědních disciplín. Cílem příspěvku je zhodnotit velikost a intenzitu suburbanizace na území České republiky vtransformačním období svyužitím variantních metod sledování, především zhodnotit územní diferenciaci suburbánního rozvoje vněkolika měřítkových úrovních sledování a diskutovat dopady suburbanizace na fyzické a sociální prostředí metropolitních regionů velkých českých měst. Text je výsledkem práce výzkumného týmu geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vPraze, který zpracovává projekt Resortního programu MŽP „Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl vČeské republice: omezení negativních dopadů na životní prostředí“.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace