Skip to main content

Autoři/Authors

Petra Špačková

Kučerová S.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Suburbanizace z ptačí perspektivy

Citace/Citation

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ, P. (2011): Suburbanizace z ptačí perspektivy. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 32-33.

Abstrakt/Abstract

Suburbanizace je proces, během něhož sídlo v zázemí velkého města expanduje do prostoru. Na okolních plochách, dosud využívaných k jiným účelům, se objevují obytné domy, skladové areály nebo služby (velkoprodejny apod.). Rozšiřování nové výstavby můžeme pozorovat v ulicích daných sídel, anebo si můžeme vzít na pomoc letecké snímky a prohlédnout si suburbánní krajinu z ptačí perspektivy. Pro ilustraci rezidenční suburbanizace jsme pro vás vybrali dva snímky zachycující stejnou část zemského povrchu, ale ve dvou různých obdobích. Nabízíme vám k nim několik námětů, jak téma začlenit do výuky zeměpisu na střední i základní škole

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace