Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

2000

Název publikace/Name

Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace. Geografie, 105, č. 4, s. 361-369.

Abstrakt/Abstract

Výzkum vývoje měst představuje v sociální geografii dlouhodobě jedno z nejvíce studovaných témat. Období největšího zájmu odborníků o proces urbanizace korespondoval v historii s významnými změnami v systému osídlení. Podle některých autorů (viz níže) se v současnosti některá města vyspělých států nacházejí v konečné fázi svého vývoje. Bouřlivý rozvoj měst v období průmyslové revoluce se po druhé světové válce ve vyspělých státech zpomaloval, byl postupně nahrazován růstem městských regionů nebo aglomerací a v současnosti nelze pozorovat žádné významnější změny spojené s rozmístěním městského obyvatelstva. S touto stagnací v kvantitativním vývoji měst souvisí i menší zájem sociálních věd o sledování procesu urbanizace. V sociální geografii je jako obecný vývojový model v současnosti přijímána teorie stádií vývoje měst, ze které vychází i novější teorie diferenciální urbanizace. Cílem tohoto článku je podrobněji prozkoumat a porovnat hlavní myšlenky obou vývojových teorií.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace