Skip to main content

Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

WoS a SCOPUS

Rok publikace/Published

1997

Název publikace/Name

The Development of the Educational Structure of Prague

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, s. 227-233.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace