Skip to main content
Autoři/Authors

Jana Temelová

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2005

Název publikace/Name

The role of high profile buildings in physical revitalization of inner city

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J. (2005): The role of high profile buildings in physical revitalization of inner city. The case of Golden Angel in Prague. Disertační práce. PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace