Kategorie

WoS a SCOPUS

Rok publikace

2021

Název publikace

Towards ordinary quarters: the development of housing estates in Prague after transformation

Citace

OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2021): Towards ordinary quarters: the development of housing estates in Prague after transformation. Journal of Housing and the Built Environment. doi.org/10.1007/s10901-021-09891-4

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace