Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23, č. 2, s. 30-31.

Abstrakt/Abstract

Populační velikost je stále jednou ze základních charakteristik vyjadřujících významnost sídla v hierarchii systému osídlení. Růst počtu obyvatel v sobě nese syntetickou informaci o „úspěšnosti“ konkrétního sídla, jeho atraktivitě pro investice i vyjádření rezidenčních preferencí obyvatelstva. Statisticky evidované údaje o počtu obyvatel jsou navíc podstatné při rozdělování financí do jednotlivých obecních rozpočtů. Článek pracuje s výsledky sčítání lidu 2011 a v návaznosti na některé příspěvky ročníku 22 pokračuje v seznamování čtenářů s nejrozsáhlejším zdrojem dat v Česku. Věnuje se porovnání údajů o trvale a obvykle bydlících obyvatelích na úrovni obcí Česka a detailu obce Dolní Břežany v zázemí Prahy.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace