Autoři/Authors

Jakub Novák

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence

Citace/Citation

NOVÁK, J. (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 8-9.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace