Skip to main content

Autoři/Authors

Adela Petrovic

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2021

Název publikace/Name

Vylidňování Srbska

Citace/Citation

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30, č. 3, s. 20–21.

Abstrakt/Abstract

Úbytek populace je jedním z nápadných důsledků událostí, které se v Srbsku udály v nedávné historii. Ty Srbsko značně ekonomicky a sociálně zatížily. Hlavním cílem článku je stručně nastínit příčiny a demografické trendy ovlivňující vylidňování Srbska. Srbsko, jako jeden z kandidátů na členství v EU, musí provést politické i ekonomické reformy a sladit své právní předpisy tak, aby dosáhlo standardů EU. Jednou z plánovaných reforem je modernizace sběru údajů při sčítání lidu.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace