Skip to main content
Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Cuřínová P.

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Vývoj bytové výstavby 1991-2005 (graf)

Citace/Citation

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj bytové výstavby 1991-2005 (graf). In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace